Rozlučka u Gardnera 26.11.2016.

24.11.2016 14:19

V sobotu 26.11.2016 od 17:00 se koná Termitská rozlučka u Gardnera. Občerstvení je zařízené, alko a nealko pití si platí každý sám.